Zdjęcie
Czy komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców?

Czy komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców?

Czy komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców?
06.10

2021

Komornik - na jakiej podstawie działa

Komornik Sądowy może prowadzić postępowanie egzekucyjne tylko na podstawie tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest wyrok, nakaz zapłaty lub postanowienie wydane przez sąd, który uprawomocnił się i sąd nadał na niego klauzulę wykonalności.

Każdy tytuł wykonawczy wydawany jest na rzecz konkretnego wierzyciela (powoda) oraz przeciwko danemu dłużnikowi (pozwanemu). Oczywiście ilość wierzycieli i dłużników w danym postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym może być większa niż jedna osoba.

Bardzo ważna informacja. Komornik może prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi, na którego wystawiony jest tytuł wykonawczy. Żadna osoba, której nie ma na tytule wykonawczym nie może być stroną postępowania prowadzonego przez komornika, czyli egzekucji. Zatem, jeśli ktoś nie jest oznaczony jako dłużnik na tytule wykonawczym, to jego majątek jest bezpieczny, jeśli chodzi o postępowanie egzekucyjne.

Wniosek egzekucyjny zawsze składa wierzyciel.

długi rodziców

Komornik - co może zająć?

Komornik może zająć konto, czyli środki z rachunku bankowego. Komornik może zająć wynagrodzenie za pracę. Przy czym część wynagrodzenia stanowiąca minimalne wynagrodzenie o pracę jest kwotą, która nie może być zajęta przez komornika. Komornik może zająć różne wierzytelności należne dłużnikowi oraz jego ruchomości i nieruchomości.

Komornik zawsze musi wydać stosowne postanowienie o dokonaniu zajęcia danego składnika majątku dłużnika. Komornik egzekwuje dług, ale egzekucja musi być prowadzona zgodnie z prawem. Dłużnik ma prawo zaskarżyć daną czynność komornika poprzez skargę na czynności komornika. Skargę taką dłużnik składa do sądu.

Czy komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców ?

Mając na uwadze powyżej wskazane informacje jednoznacznie trzeba stwierdzić, że dłużnik tak po prostu nie może zajmować wynagrodzenia dziecka za długi rodziców.

Komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców tylko wtedy, kiedy posiada tytuł wykonawczy, który został wydany przez sąd przeciwko rodzicom oraz dziecku. Brak wskazania dziecka na tytule wykonawczym powoduje, że komornik nie może zająć wynagrodzenia należącego do dziecka. Opisana sytuacja dotyczy każdego składnika majątku dziecka.

obrona przed komornikiem

Długi czynszowe, czyli kto odpowiada za zapłatę czynszu?

W przypadku umów najmu nieruchomości za zapłatę czynszu odpowiada każdy pełnoletni mieszkaniec przedmiotowej nieruchomości. Nie tylko osoba wpisana w umowie najmu jako najemca. Zatem wszystkie osoby pełnoletnie mieszkające w danym mieszkaniu odpowiadają solidarnie z najemcą za długi czynszowe, czyli zapłatę czynszu i innych należnych opłat.

Bardzo często jest tak, że dziecko które ma już ukończone osiemnaście lat i mieszka z rodzicami nie wie jak wygląda sytuacja finansowa w zakresie rozliczania czynszu za mieszkanie w którym mieszka (najczęściej jest to mieszkanie komunalne). Tym samym często taka osoba w pewnym momencie jest zaskoczona, że rodzice nie płacili czynszu i teraz jest do zapłaty dług. W tym kontekście dziecko odpowiada za długi rodziców, aczkolwiek bardziej precyzyjne jest stwierdzenie, że ten dług od początku obciążał dzieci, a nie tylko rodziców.

Wierzyciel musi pozwać do sądu wszystkich dłużników (w tym pełnoletnie dzieci) i gdy uzyska na nich tytuł wykonawczy, to będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku wszystkich dłużników. Egzekucja zobowiązania z tytułu odpowiedzialności za długi czynszowe może być zaskakująca, szczególnie, jeśli dany dłużnik nie mieszka pod adresem wskazanym w pozwie, gdyż już wiele lat temu się wyprowadził. Sąd błędnie przesyłał korespondencję uznając ją za doręczoną, mimo że dłużnik nigdy nie został w sprawie prawidłowo zawiadomiony i nie mógł się bronić. Sąd popełnia błąd, gdyż wierzyciel go popełnił składając powództwo do sądu. Trzeba pamiętać, że taka sprawa jest jeszcze do wygrania. Trzeba szybkiej i precyzyjnej reakcji. Odpowiedni wniosek złożony do sądu pozbawi wierzyciela tytułu wykonawczego. Walka procesowa z komornikiem również w tej sprawie jest do wygrania. Zachęcam do kontaktu z moją kancelarią, gdyż posiadamy ogromne doświadczenie w tego typu sprawach, co zapewnia skuteczne działanie.

Nie ma takiego tytułu wykonawczego, którego nie jesteśmy wstanie obalić. Każdą egzekucję można uchylić. Najważniejsze jest szybkie i precyzyjne działanie.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.