Zdjęcie
Czy ogłoszenie upadłości daje gwarancję oddłużenia dłużnikom

Czy ogłoszenie upadłości daje gwarancję oddłużenia dłużnikom

Czy ogłoszenie upadłości daje gwarancję oddłużenia dłużnikom
09.03

2022

Upadłość konsumencka dla wielu ludzi jest nadzieją na umorzenie zobowiązań. Nadzieja ta ma podstawy w przepisach o postępowaniu upadłościowym. Istnieje szansa, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd dokona umorzenia zobowiązań upadłego w znacznej części a wyjątkowych przypadkach orzeczone zostanie umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jest wiele czynników, której mają wpływ na ostateczny kształt postępowania sądowego w przedmiocie upadłości konsumenckiej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Prawo upadłościowe pozwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie wniosku dłużnika lub wierzyciela. Istotną przesłanką jest niewypłacalność dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości można dzisiaj złożyć elektronicznie.

Sam fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczny z umorzeniem zobowiązań upadłego. Co więcej, zobowiązania upadłego będą przedmiotem badania sądowego dopiero po około 12 miesiącach od dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jednym z czynników warunkujących dalsze działania i decyzje sądu będzie proces likwidacji masy upadłości. Kolejną ważną kwestię stanowią możliwości zarobkowe upadłego i tym samym rozważania na gruncie ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka - umorzenie zobowiązań

Sąd w toku postępowania upadłościowego bada, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa lub z własnej winy. Dotyczy to również sytuacji, w której istotnie zwiększył on stan swojej niewypłacalności. Stwierdzenie przez sąd takiego stanu rzeczy uniemożliwi całościowe umorzenie zobowiązań upadłego.

Przede wszystkim należy pamiętać, że w upadłości konsumenckiej możliwe są dwa podstawowe scenariusze. Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty oraz dotyczące warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoczyna proces oddłużenia dłużnika. Syndyk ustala skład masy upadłości. Nieunikniona jest likwidacja majątku dłużnika. Pamiętać należy, że z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik traci zarząd nad swoim majątkiem. Po ogłoszeniu upadłości masą upadłości zarządza syndyk pod nadzorem sądu. Plan spłaty wierzycieli lub decyzja o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli następuje dopiero po likwidacji masy upadłości.

Plan spłaty może być maksymalnie siedmioletni. Ważne, żeby wiedzieć, że postępowanie upadłościowe trwa do zakończenia planu spłaty wierzycieli i wydania przez sąd postanowienia kończącego postępowanie upadłościowe.

Upadłość konsumencka - plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli występuję w zdecydowanej większości postępowań. Rzadko kiedy dochodzi do całkowitego umorzenia długów upadłego.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli następuje na wniosek dłużnika lub syndyka ewentualnie z urzędu. Sąd praktycznie zawsze przeprowadza rozprawę w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Przy ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę wiele czynników, przede wszystkim możliwości zarobkowe upadłego, wysokość spłaconych długów.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli nie jest jednoznaczne z brakiem umorzenia zobowiązań. Najczęściej część długów spłacana jest w ramach planu spłaty wierzycieli, a część podlega umorzeniu przez sąd.

Upadłość konsumencka - gwarancje oddłużenia

Podstawowy celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika/upadłego. Zatem, w tym sensie upadłość konsumencka jest pewną formą z gwarancją oddłużenia. Inna rzecz, to sposób w jaki dojdzie do oddłużenia. Nie zawsze upadłość konsumencka będzie wiązała się z umorzeniem zobowiązania upadłego.

Ja mając już 6 letnie doświadczenie w pracy nad sprawami upadłości konsumenckiej uważam, że jest to bardzo dobry sposób na oddłużenie. Zaznaczam jednak, że nie dla każdego będzie to idealne wyjście. Warto zawsze poradzić się adwokata, który pomoże ocenić stan faktyczny danej sprawy i wskazać najlepsze rozwiązania.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.