Zdjęcie
Czy wierzyciel może wstrzymać egzekucję komorniczą

Czy wierzyciel może wstrzymać egzekucję komorniczą

Czy wierzyciel może wstrzymać egzekucję komorniczą
09.10

2022

Zagadnienie dotyczące możliwości wstrzymania postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela pozornie jest bardzo proste. Wierzyciel ma znaczny wpływ na przebieg postępowania, albowiem to on je zainicjował, a organ egzekucyjny wykonuje jego zlecenia.

Wierzyciel ma pełne prawo składać w toku postępowania wnioski, w tym wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub umorzenia egzekucji. Komornik podejmie decyzję zgodnie z wolą wierzyciela. Zatem, nic prostszego. W teorii bez problemu można wstrzymać egzekucję komorniczą.

Dokładana analiza omawianego zagadnienia daje asumpt do bardziej złożonych wniosków. Po pierwsze, dlaczego wierzyciel ma chcieć wstrzymać egzekucję? Po drugie, co daje dłużnikowi samo wstrzymanie egzekucji komorniczej? Po trzecie, pytań jest więcej, dlatego też powstał niniejszy tekst. Zapraszam do uważnego przeczytania oraz do kontaktu z moją kancelarią.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Postępowanie prowadzone przez Komornika Sądowego opiera się na tytule wykonawczym, który jest podstawą działania komornika. Zatem, musi istnieć prawomocny nakaz zapłaty lub wyrok, który daje podstawę działania ukierunkowanego na wszczęcie egzekucji.

Od momentu wszczęcia postępowania Komornik działa na zlecenie wierzyciela w celu wyegzekwowania od dłużnika roszczenia, którego zapłaty dochodzi ów wierzyciel.

Komornik o wszczęciu egzekucji musi powiadomić pisemnie dłużnika. Wszczęcie egzekucji jest często jednoznaczne z rozpoczęciem poszukiwania majątku dłużnika. Postępowanie egzekucyjne może na tym etapie być zawieszone lub umorzone.

Zawieszenie egzekucji komorniczej

Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

Komornik ma możliwość zawieszenia postępowania również z urzędy, gdy między innymi któraś ze stron utraciła zdolność procesową albo w przypadku jej śmierci.

Wierzyciel bardzo rzadko składa wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej, albowiem uważa, że zawsze to on jest panem sytuacji. Przykładowo komornik dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika i potrąca co miesiąc kwotę 1.000 zł. Dłużnik chciałby się porozumieć z wierzycielem i wpłacać ów 1.000 zł dobrowolnie do wierzyciela. Jaką korzyść ma dłużnik? Przede wszystkim nie ma poczucia "przyduszania" dokonywanego przez komornika. Nie czuje takiej presji również w pracy. Na sto takich sytuacji tylko w jednej wierzyciel się zgodzi. Zazwyczaj powie coś w stylu "po co mi ugoda, skoro ten 1.000 mam już teraz". Na wierzyciela nie ma co liczyć.

Wstrzymanie egzekucji jak widać jest możliwe, przynajmniej prawnie. W akapicie o tytule "wstrzymanie egzekucji" opisuję praktyczną stronę tych zagadnień. Wstrzymać egzekucję komorniczą można w praktyce tylko sposobem.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania komorniczego jest jedną z możliwości jego zakończenia. Najczęściej do umorzenia postępowania egzekucyjnego dochodzi w skutek bezskutecznej egzekucji.

Zdarzają się również przypadki, gdy egzekucja komornicza jest umorzona w skutek wniosku wierzyciela lub działań dłużnika. Umorzenie egzekucji w skutek czynności podejmowanych przez dłużnika (celowo nie piszę na wniosek dłużnika) występuje najczęściej, gdy dłużnik podejmuje skuteczne działania służące uchyleniu tytułu wykonawczego. Szerzej o tym sposobie wstrzymania egzekucji piszę w akapicie poniżej.

Umorzenie egzekucji często wiąże się z naliczeniem przez komornika kosztów postępowania. W większości przypadków komornik próbuje tymi kosztami obciążyć dłużnika. Jest to duży błąd. Prawidłowo komornik może kosztami obarczać stronę, czyli dłużnika lub wierzyciela. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Na obecnym etapie rozważań już wiemy, że liczyć na komornika lub wierzyciela nie można. Jak zatem działać? Co robić, aby egzekucja komornicza była wstrzymana? Czy da się skutecznie wstrzymać egzekucję komorniczą?

Po pierwsze, należy podkreślić, że da się wstrzymać prawie każdą egzekucję. Po drugie, wstrzymać egzekucję można na różne sposoby i na różnoraki czas.

Przede wszystkim trzeba dokonać spokojnej analizy stanu faktycznego. Zaczynamy zawsze od weryfikacji orzeczenia sądowego będącego podstawą tytułu wykonawczego. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z nakazem zapłaty wydanym przez sąd rejonowy. Dążymy do podważenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności a następnie uchyleniu nakazu zapłaty. Musimy to robić w pierwszej kolejności. Jeśli się uda, to może zgarnąć pełną pule. Komornik nie da rady się wybronić.

Naszym celem zawsze jest "przymusowe" wstrzymanie egzekucji. Najlepiej eliminując ją całkowicie i tym samym uwalniając majątek dłużnika od problemów. Niestety nie zawsze taki scenariusz jest możliwy. Uchylenie tytułu wykonawczego nie zawsze będzie możliwe.

Jeśli nie możemy "pozbyć się" komornika, to musimy dążyć do wstrzymania egzekucji komorniczej na jak najdłuższy czas. Możliwości jest co najmniej kilka. Jak zwykle w kwestiach prawnych, możliwości zależne są od stanu faktycznego. Dajmy na to egzekucja z nieruchomości. W takiej sytuacji możemy podjąć szereg czynności, które opóźnią działania wierzyciela oraz komornika. Zwykłe złożenie skargi będzie niewystarczające. Trzeba przedsiębrać bardziej radykalne i precyzyjne działania. Warto skorzystać z usług naszej kancelarii, która zajmie się przygotowaniem planu, a następnie go zrealizuje.

Dłużnik ma szereg uprawnień. Może kontrolować komornika i wpływać realnie na wysokość kosztów egzekucyjnych.

Przede wszystkim dłużnik może dokonać, we właściwym czasie, zabezpieczenia składników majątku. Pomocy prawnej udzielamy również w tym zakresie. Komornik dokonuje czynności egzekucyjnych w celu poszukiwania majątku dłużnika a następnie jego zajęcia. Profilaktyczne działania przezornego dłużnika pozbawią egzekucję komorniczą sensu. Postępowanie egzekucyjne będzie bezskuteczne. W ten sposób będziemy pewni, że uda nam się wstrzymać egzekucję. Wniosek wierzyciela o podjęcie czynności egzekucyjnych będzie tylko symbolem jego bezradności. Z postępowania komorniczego nic nie będzie.

Zatem, jeśli jesteś dłużnikiem, to skontaktuj się ze mną. Opowiedz swoją historię. Jest duża szansa, że będę wstanie Ci pomóc. Przeprowadzę Ci przez postępowanie komornicze i dam Ci ochronę od czynności egzekucyjnych. Zajmiemy się Twoją egzekucją komorniczą i sprawimy, że komornikowi prowadzić egzekucję będzie bardzo trudno.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.