Zdjęcie
Ile kosztuje upadłość konsumencka

Ile kosztuje upadłość konsumencka

Ile kosztuje upadłość konsumencka
11.04

2022

Upadłość konsumencka, to nic innego jak bankructwo osoby fizycznej. W niniejszym artykule wyjaśnię kwestie związane z zapytaniami od Was "ile kosztuje upadłość konsumencka". Koszty upadłości konsumenckiej to będzie motyw przewodni dzisiejszego wpisu, ale będę chciał również pokazać pewne zagrożenia, które się pojawiają w związku z upadłością konsumencką.

Upadłość konsumencka - koszt opłaty sądowej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje na wniosek o upadłość konsumencką. Wniesienie do sądu właściwego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno odbyć się za opłatą w kwocie 30 zł. Jest to opłata sądowa, którą dłużnik powinien dokonać na rachunek bankowy sądu lub w kasie sądu. Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. Jeśli dłużnik składa wniosek o upadłość konsumencką za pośrednictwem elektronicznego portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych, to opłatę można uiścić w odpowiedniej zakładce. W obu formach postępowań koszt opłaty sądowej jest identyczny.

Upadłość konsumencka - wynagrodzenie syndyka

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Sąd wyznacza syndyka, który będzie prowadził oddłużenie upadłego. Cały majątek upadłego stanowi masę upadłości. Do masy upadłościowej wchodzi wszystko, czego właścicielem jest upadły.

Z masy upadłości swoje wynagrodzenie otrzyma syndyk. Wysokość wynagrodzenie syndyka ustali w stosownym postanowieniu sąd. Prawo upadłościowe określa minimalne i maksymalne ramy wynagrodzenia syndyka. Wynagrodzenie syndyka może być maksymalnie w wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Nie ma praktycznie możliwości, aby syndyk nie otrzymał wynagrodzenia.Prawo upadłościowe pozwala syndykowi na pobranie wynagrodzenia nawet w przypadku gdy wierzyciele nie otrzymają zwrotu swoich należności.

Sąd przyznaje wynagrodzenie syndyka na wniosek samego zainteresowanego. Upadły może wypowiedzieć się w tym zakresie i przedstawić swoje wyliczenia co do wynagrodzenia syndyka, jednakże jak pokazują doświadczenia z "bojów upadłościowych" sądy rzadko słuchają kogoś innego niż syndyk.

Upadłość konsumencka - wynagrodzenie pełnomocnika

Jeśli konsument zdecyduje się w sprawie ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynająć adwokata, to musi się liczyć z koniecznością opłacenia jego wynagrodzenia. Kosz profesjonalnej pomocy prawnej w mojej kancelarii zależy od nakładu pracy oraz zakresu zlecenia. Cena postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (czyli sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentacja w sądzie do dnia ogłoszenia upadłości) wynosi od 2.000 zł. Inaczej wyceniany będzie koszt prowadzenia całego postępowania upadłościowego aż do jego prawomocnego zakończenia. W takiej sytuacji cena zaczyna się od 5.000 zł. W zakres prac może wchodzić wniosek o sporządzenie planu spłaty wierzycieli, postępowanie w zakresie likwidacji majątku upadłego.

Nie ma jednego wspólnego cennika dla wszystkich adwokatów. Mamy wolny rynek i każdy wycenia swoje usługi według własnych wytycznych.

Klient powinien przede wszystkim znać zakres zlecenia, czyli za co płaci. Dobrze jest też zweryfikować ofertę w kilku źródłach.

Często słyszę o kancelaria prawnych, które oferują swoje usługi żądając zapłaty 15.000 zł a nawet 20.000 zł. Takie ceny są często oderwane od rzeczywistych stawek na sprawy upadłości konsumenckiej. Co więcej, często wraz z ceną w parze nie idzie jakość i profesjonalizm wykonawcy zlecenia.

Z drugiej strony należy uważać na ofert za przykładowy tysiąc złotych. Najczęściej taka współpraca wpędzi klienta w kłopoty.

Upadłość konsumencką można przeprowadzić w różnym stylu pracy, ale klient musi mieć godną i dobrą pomoc prawną.

Upadłość konsumencka - ile kosztuje upadłość konsumencka

Podsumowując powyższe informacje należy stwierdzić, że prowadzenie postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej przez profesjonalnego pełnomocnika wymaga inwestycji finansowej w graniach kilku tysięcy złotych.

Cenę w dużym stopniu determinuje zakres prac. Zlecenie może obejmować złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ustalenie planu spłaty wierzycieli, likwidacja majątku upadłego.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie "ile kosztuje upadłość konsumencka". Warto zawsze zapytać o wycenę sprawy. Ja w swojej kancelarii prowadzę darmowe wyceny w ramach telefonicznych konsultacji.

Sprawy z zakresu postępowań upadłościowych są postępowaniami trudnymi i czasochłonnymi. Warto zainwestować w dobrego adwokata, albowiem ostatecznie takie działanie zwróci się w toku postępowania.

 

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.