Zdjęcie
Jak długo działa syndyk

Jak długo działa syndyk

Jak długo działa syndyk
12.10

2021

Syndyk - Kim jest i czym się zajmuje?

Syndyk jest osobą, która wyznaczana jest przez sąd w toku postępowania upadłościowego. Syndykiem może być osoba, która zdobędzie stosowne uprawnienia państwowe. Syndyk działa z ramienia sądu i podlega kontroli sądowej.

Najprościej można określić, że syndyk jest zarządcą masy upadłości, zatem to on ustala skład masy upadłości, wykonuje prace dotyczącą ustalenia planu spłaty wierzycieli (de facto w pewnym zakresie), dokonuje likwidacji majątku dłużnika, zajmuje się ustaleniem listy wierzytelności.

Prawo upadłościowe w sposób szczegółowy opisuje co i w jaki sposób syndyk może robić.

Postępowanie upadłościowe

Prawo upadłościowe opisuje dwa odrębne postępowania upadłościowe. Pierwsze, to upadłość przedsiębiorcy. Drugie, upadłość konsumencka. W obu opisanych przypadkach sąd ogłaszający upadłość wyznacza postanowieniem syndyka, który będzie prowadził postępowanie.

Pamiętać należy, że postępowanie upadłościowe rozpoczyna się na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Dopiero gdy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyznaczany jest syndyk. Zatem, strony postępowania samodzielnie składają wniosek o upadłość, a syndyk dopiero pojawia się w ogłoszonym już postępowaniu upadłościowym.

Syndyk nie działa za którąkolwiek ze stron postępowania.

Postępowanie upadłościowe - gospodarcze

Postępowanie upadłościowe prowadzone dla przedsiębiorcy, popularnie zwane upadłością gospodarczą charakteryzuje się tym, że jego głównym celem jest likwidacja podmiotu, który popadł w zadłużenie. Oczywiście w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie dochodzi do likwidacji tejże osoby fizycznej, a jedynie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Zadaniem syndyka jest prowadzić postępowanie upadłościowe między innymi poprzez sporządzenie listy wierzytelności, ustalenie majątku dłużnika co de facto stworzy skład masy upadłości. Ważne będzie dokonanie likwidacji masy upadłości i ustalenie planu spłaty wierzycieli (plan podziału środków z masy upadłości).

Syndyk za swoją pracę pobiera wynagrodzenie. Rzeczone wynagrodzenie na wniosek syndyka przyznaje sąd. Kwota wynagrodzenia wypłacana jest z masy upadłości. Wysokość wynagrodzenia za pracę syndyka uzależniona jest od przeprowadzonych czynności. Nierzadko wynosi nawet kilkadziesiąt czy setki tysięcy złotych.

Postępowanie upadłościowe - upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej również jest początkiem pracy syndyka. Sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wyznacza syndyka do prowadzenia postępowania upadłościowego.

Zadania syndyka są bardzo podobne, a w niektórych fragmentach zbieżne, z tymi które podejmowane są w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy. Różnica jest w celach postępowania. Upadłość konsumencka charakteryzuje się tym, że jej głównym celem jest oddłużenie upadłego.

W upadłości konsumenckiej syndyk za swoją pracę pobiera wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia za pracę syndyka uzależniona jest od przeprowadzonych czynności, ale będzie na pewno znacząco niższa w upadłości konsumenckiej niż w upadłości gospodarczej.

Postępowanie upadłościowe - do kiedy działa syndyk

Syndyk prowadzi oba rodzaje postępowań upadłościowych do ich prawomocnego zakończenia. Nie da się jednoznacznie określić z góry ile takie postępowanie będzie trwało. Postępowanie upadłościowe gospodarcze trwać będzie zapewne w granicach dwóch - czterech lat, aczkolwiek jest to tylko średnia wynikająca z doświadczeń autora tego tekstu.

Upadłość konsumencka, biorąc pod uwagę plan spłaty może trwać nawet osiem lat. Co prawda aktywność syndyka będzie największa w okresie pierwszego roku.

Tak naprawdę wiele czynników wpływa na czas trwania postępowania upadłościowego. Jednym z tych czynników jest ilość wierzycieli oraz majątku dłużnika, który wchodzi w skład masy upadłości. Jedno jest pewne, że syndyk jest stałą i konieczną częścią w postępowaniu upadłościowym.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.