Zdjęcie
Jak wstrzymać egzekucję komorniczą

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą
31.08

2021

Postępowanie egzekucyjne, które prowadzi komornik sądowy dla wielu osób to bardzo poważny problem. Przede wszystkim postępowanie egzekucyjne, które prowadzone jest na wniosek wierzyciela wiąże się z zajęciem majątku dłużnika. Dotyczy to między innymi rachunków bankowych, wynagrodzenia, nieruchomości, samochodów. Egzekucja komornicza zwiększa też znacząco rzeczywistą kwotę długu dłużnika, albowiem praca komornika sądowego jest odpłatna. W toku postępowania egzekucyjnego wyliczy on opłatę egzekucyjną, która obciąży dłużnika. Może ona wynieść wysokość nawet 15% całego zadłużenia. Taka opłata wchodzi w skład kosztów egzekucyjnych.

Postępowanie egzekucyjne - wszczęcie

Egzekucja komornicza prowadzona jest na wniosek wierzyciela, który musi posiadać tytuł wykonawczy przeciwko danemu dłużnikowi. Tytuł wykonawczy to najczęściej wyrok lub nakaz zapłaty wydany przed sąd, które są opatrzone w klauzulę wykonalności (nadawana na wniosek w momencie prawomocności orzeczenia zasądzającego kwotę długu od dłużnika dla wierzyciela). Klauzulę wykonalności wydaje sąd, który wydał tytuł egzekucyjny (wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie).

Dłużnik powinien być zawiadomiony przez komornika o wszczęciu egzekucji komorniczej oraz powinien otrzymać odpis tytułu wykonawczego. Dłużnik ma prawo zaskarżyć czynności dokonywane przez komornika. Taka czynność prawna nazywa się skargą na czynności komornika i składana jest do sądu. Sąd Rejonowy może zaskarżone czynności egzekucyjne uchylić lub zmienić.

Celem działania komornika i wierzyciela jest odzyskać pieniądze.

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą

Sam fakt, że dłużnik spłaca lub chce spłacać dług w ratach nie daje podstaw na wstrzymanie egzekucji komorniczej. Dłużnik może próbować porozumieć się z wierzycielem i zawrzeć z nim ugodę w przedmiocie spłaty zadłużenia wraz z oświadczeniem wierzyciela, że nie będzie prowadził postępowania egzekucyjnego. Taka ugoda może doprowadzić do umorzenia egzekucji komorniczej lub stanowić podstawę na zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Tylko komornik lub sąd mogą wstrzymać postępowanie egzekucyjne. Najważniejsza w takich sprawach jest analiza stanu faktycznego. Ja widząc niebudzący wątpliwości obraz sprawy mogę dokonać bezpłatnej analizy tego co w sprawie można wykonać.

Często okazuje się, że w sprawach gdzie tytuł wykonawczy jest w postaci nakazu zapłaty dłużnik nie wiedział o toczącym się postępowaniu sądowym. Dłużnik nie otrzyma od sądu nakazu zapłaty oraz pozwu, zatem nie mógł podjąć skutecznej obrony swoich praw. Dzieje się tak, albowiem dłużnik przeprowadził się a wierzyciel w sądzie podał jego stary adres i na ten właśnie adres została wysłana korespondencja z sądu. Nieaktualny adres może być problemem. Sąd stosując fikcję doręczenia stwierdza prawomocność swoich orzeczeń. Oczywiście sam ten fakt niestanowi podstawy do umorzenia egzekucji komorniczej. Umorzenie egzekucji wymaga obalenia tytułu wykonawczego. Dłużnik musi wystąpić do sądu, że stosownymi wnioskami, w których efekcie tytuł wykonawczy zostanie pozbawiony wykonalności. Dopiero wówczas można złożyć wniosek do komornika o umorzenie egzekucji komorniczej.

Jeszcze jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Zależy od sytuacji. Na pewno gdy postępowanie egzekucyjne dotyka również małżonka dłużnika a wierzyciel nie ma tytułu wykonawczego na owego drugiego małżonka, to jest szansa wstrzymać egzekucję komorniczą. Wydarzy się tak jak małżonek podniesie zarzut wynikający z kodeksu postępowania cywilnego w zakresie nieistnienia tytułu wykonawczego przeciwko niemu.

Stan faktyczne są różne, dlatego ciężko opisać każdy z kolei. Jeśli masz problem z komornikiem, wierzycielem, to zadzwoń lub napisz do mnie. Postaram się poszukać rozwiązania, które będzie możliwe prawnie do wykonania.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.