Zdjęcie
Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej
30.12

2021

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest coraz bardziej pożądanym przez wiele osób stanem. Niestety upadłość konsumencka nie jest dla każdego. Istnieją przesłanki oraz okoliczności uniemożliwiające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka - tylko dla konsumentów

Przede wszystkim należy pamiętać, że upadłość konsumencka jest tylko dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Tym samym nie mogą ogłosić bankructwo osoby fizycznej przedsiębiorcy, czyli osoby ze statusem prowadzonej działalności gospodarczej oraz wspólnicy spółek opisanych w Kodeksie spółek handlowych.

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy nie istnieje.

Ogłosić upadłość konsumencką nie będzie mógł rolnik, czyli osoba posiadająca gospodarstwo rolne. Upadłość konsumencka, czyli upadłość osoby fizycznej. Zatem, nie mogą upadłości konsumenckiej ogłosić osoby prawne, czyli spółki.

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przewidziana jest upadłość gospodarcza. Prawo upadłościowe rozgranicza oba postępowania upadłościowe. Jedno i drugie postępowanie upadłościowe dotyczy niewypłacalności dłużnika, jednakże inna jest forma prawna tegoż dłużnika.

Pamiętajmy, że upadłość konsumencką ogłasza sąd na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przedsiębiorcy oraz rolnika.

Upadłość konsumencka - umorzenie długów

Warto wiedzieć, że upadłość konsumencka nawet jeśli będzie u danej osoby mogła być ogłoszona, to może zdarzyć się, że poszczególne wierzytelności nie będą podlegały umorzeniu.

Bankructwo osoby fizycznej nie oznacza, że umorzono całość długów. Uzyskanie oddłużenia zależy od wielu czynników, jednakże są pewne rodzaje długów, które nie będą podlegały umorzeniu. Przykładem są alimenty, kary grzywny, naprawienia szkody orzeczone w sprawach karnych. Złożenie wniosku, czy też ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie musi być jednoznaczne z umorzeniem zobowiązań dłużnika.

Celem postępowań upadłościowych jest oddłużenie, ale w ramach i graniach prawa upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a spłaty wierzycieli

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przychodzi czas na decyzje co do długów upadłego. Wiele zależy od tego, czy upadły wskutek rażącego niedbalstwa lub swojej winy doprowadził do powstania zadłużenia lub swojej niewypłacalności. Jeśli tak było, to w takiej sytuacji sąd może orzec dłuższy czas planu spłaty wierzycieli, maksymalnie siedmioletni. De facto upadłość została ogłoszona, ale rażące niedbalstwo lub wina są przyczyną dłużej trwającego planu spłaty i tym samym większej kwoty spłaconej przez upadłego. Taka sytuacja jest i tak znacząco korzystniejsza niż dalsze trwanie postępowań egzekucyjnych. W przypadku planu spłaty wierzycieli występuje zdecydowana przewidywalność w działaniu.

Na marginesie należy pamiętać, że upadłość konsumencka wiąże się z likwidacją majątku dłużnika niezależnie od należytej staranności dłużnika lub ego dobrej woli. Procedurę upadłościową zawsze prowadzi się w stronę likwidacji masy upadłościowej, czyli następuje likwidacja majątku. Osoba fizyczna korzysta z pomocy prawnej w postaci upadłości konsumenckiej, ale płaci za to pewną cenę.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.