Zdjęcie
Uwaga, zmiana przepisów, chodzi o upadłość konsumencką

Uwaga, zmiana przepisów, chodzi o upadłość konsumencką

Uwaga, zmiana przepisów, chodzi o upadłość konsumencką
24.11

2021

Stało się coś, co zapowiadano od ponad roku. Ustawodawca dokonał znaczących zmian w prawie upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Ogłoszenie upadłości będzie teraz odbywało się według nowej i nie do końca zrozumiałej procedury. Zmianie ustawy trzeba się uważnie przyjrzeć, albowiem można popełnić wiele błędów. W postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidziano wiele "innowacyjnych" rozwiązań. Całość zmian ma współgrać z Krajowym Rejestrem Zadłużonych.

Prawo Upadłościowe zmiana przepisów od 01 grudnia 2021r.

Od dnia 01 grudnia 2021r. weszły w życie zmiany w prawie upadłościowym oraz w prawie restrukturyzacyjnym. W największym skrócie oba postępowania będą teraz toczyć się tylko w formie elektronicznej. Ustawodawca zapowiada przyśpieszenie rozpoznania spraw, a tymczasem rzeczywistość na dzień dzisiejszy nie jest tak kolorowa jak rysują ją politycy. Zdecydowana większość sądów upadłościowych nie jest przystosowana do zmian. Brak jest właściwego oprogramowania komputerowego oraz szkolenia pracowników. Zresztą same przepisy są bardzo niejasne.

Obecna zmiana prawa upadłościowego de facto na ten moment zatrzymała postępowanie upadłościowe co najmniej do końca roku. W sądach zapanował chaos.

Dłużnicy nie mają lepiej, albowiem muszą w trybie pilnym nauczyć się nowych przepisów, aczkolwiek nawet sędziowie i adwokaci ich nie potrafią w pełni zrozumieć.

W dzisiejszym wpisie chcę przede wszystkim zwrócić uwagę czytelników na fakt zmian. Nie będę wszystkim zmian omawiał, albowiem jest ich wiele i będę się starał opisywać je w kolejnych wpisach.

Upadłość konsumencka 2022

Wiele zmian dotyczy postępowania, które wydawało się, że w końcu działa optymalnie, czyli upadłości konsumenckiej. Obecnie zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej wydają się być przynajmniej w kilku kwestiach abstrakcyjne, aczkolwiek ja w dzisiejszym wpisie ograniczę się do fundamentalnej zmiany trybu postępowania, czyli wprowadzenia obowiązkowej wersji elektronicznej dla tego typu postępowania sądowego.

Upadłość konsumencka (nie) tylko elektronicznie

Od dnia 01 grudnia 2021r. wszystkie wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej przez portal internetowy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tak głoszą sądy rejonowe, co nie jest prawdą.

Faktycznie ustawodawca w jednym przepisie nałożył na uczestników postępowania upadłościowego tego typu obowiązek, ale w innym przepisie w dziale o upadłości konsumenckiej dokonał wyłączenia postępowania upadłościowego w przedmiocie upadłości konsumenckiej pozostawiając wybór składającemu wniosek dłużnikowi. UWAGA! Dłużnik nadal może składać dokumenty w sposób tradycyjny, czyli papierowy. Może to jednak zrobić w wersji elektronicznej. Dłużnik Ma wybór.

W przypadku drogi elektronicznej, dłużnik musi w pierwszej kolejności utworzyć konto na owym portalu. Podpisywanie dokumentów odbywa się poprzez elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Zmianie o 180 stopni został poddany formularz wniosku o ogłoszenie upadłości, albowiem ten obecny ma niewiele wspólnego z tym znanym nam dotychczas.

Nie zmieniły się przesłanki warunkujące ogłoszenie upadłości. Większość zmian dotyczy postępowania upadłościowego jako samej procedury wykonawczej.

Oczywiście każdy będzie odnosił wrażenie, że z jednej strony postępowanie upadłościowe elektroniczne pozwoli przyśpieszyć rozpoznawanie wniosków o ogłoszenie upadłości, czy też usprawni kolejne etapy postępowania. Z drugiej strony podstawową obawą jest kwestia dostępności tego typu postępowania dla osób, które są pozbawione komputera, internetu, skanera lub drukarki. Ja odnoszę wrażenie, że zmiany dokonane w ustawie Prawo upadłościowe w pewien sposób wykluczają część społeczeństwa, szczególnie, że przy upadłości mamy do czynienia z dłużnikami, który z natury swoich problemów mają problemy finansowe.

Ogłoszenie upadłości na nowych, niepewnych zasadach

Otrzymuję wiele zapytań, czy i jak składać obecnie wnioski w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości. Osobiście kontaktowałem się z wieloma sądami upadłościowymi i rozmawiałem w sprawie praktyki jaka będzie stosowana w związku ze zmianą przepisów. Na ten moment sądy jednogłośnie wskazują na liczne problemy natury technicznej, co będzie w najbliższym czasie niestety naszą codziennością. Sędziowie nie otrzymali od Ministerstwa Sprawiedliwości wytycznych co do odpowiedniej interpretacji przepisów, dlatego też obecnie jest wielka niepewność w zakresie wielu praktycznych aspektów składania wniosków.

Warto podkreślić, że zmiany dotyczą nie tylko inicjowania postępowania sądowego w formie postępowania upadłościowego, ale również zgłaszanych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przykładem jest wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Postępowanie dotyczące ustalenia planu spłaty wierzycieli w wersji elektronicznej ma pozwolić na sprawniejsze kończenie tego etapu postępowania upadłościowego. Cel jest chwalebny, aczkolwiek o skuteczności będzie można pomówić za rok, gdy przyjdzie czas podsumowań zmian w ustawach.

Na ten moment na pewno postępowania w przedmiocie upadłości lub restrukturyzacji nie przyśpieszą, gdyż już teraz widać, że sądy rozpoczną właściwie procedowanie nad sprawami najwcześniej w styczniu 2020r.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być bazą danych o osobach/podmiotach wobec których prowadzone są postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, upadłości gospodarczej, restrukturyzacji lub bezskutecznej egzekucji. Co więcej będą również pojawiały się wpisy po ogłoszeniu upadłości , czyli np. będą informację dla Banków o tym, że dana osoba ma ogłoszoną upadłość konsumencką.

Ważną informacją jest fakt, że Krajowy Rejestr Zadłużonych ma charakter publiczny, czyli jest dostępny dla wszystkich. W skrócie każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy dany dłużnik ma ogłoszoną upadłość lub czy egzekucja wobec niego prowadzona okazała się bezskuteczna.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.