Zdjęcie
Wypowiedzenie umowy pożyczki a brak spłaty

Wypowiedzenie umowy pożyczki a brak spłaty

Wypowiedzenie umowy pożyczki a brak spłaty
26.10

2021

Problematyka prawna związana z niespłacaniem zobowiązań finansowych takich jak umowy pożyczki musi być omawiana na co najmniej kilku płaszczyznach. Po pierwsze brak terminowych spłat rat pożyczki lub kredytu może spowodować wypowiedzenie całego zobowiązania, a tym samym pojawia się ryzyko postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Kolejną ważną kwestią jest wpis w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Trzeci ważny aspekt, to utrata płynności finansowej, co często prowadzi do zwiększania się zadłużenia u innych pożyczkodawców, co potocznie nazywane jest spiralą zadłużenia.

Umowa pożyczki - brak spłaty zadłużenia

Brak spłaty zadłużenia w ramach umowy pożyczki lub umowy kredytowej prędzej, czy później doprowadzi do wypowiedzenia owej umowy przez Bank lub inną instytucję finansową, która jest stroną udzielającą zobowiązania. W większości przypadków umowa określa zasady rozwiązywania umowy, w tym wypowiedzenia umowy pożyczki. Wypowiedzeniu umowy trudno się przeciwstawić jeśli jest wykonane zgodnie z prawem oraz zgodnie z zapisami umowy. Oczywiście porozumieniem stron można rozwiązać trudne sytuacje, ale nie zawsze będzie to możliwe. Szczególnie, jeśli dłużnik nie ma pieniędzy na regularne spłaty zadłużenia.

W wypowiedzeniu umowy pojawiają się ważne dla dłużnika dane, w tym data wymagalności roszczenia.

Ważne, aby pamiętać, że niezależnie, czy sprawa dotyczy umowy pożyczki, umowy kredytu, czy mowa o kredycie konsumenckim, czy też kredycie kupieckim, to schemat działania jest praktycznie ten sam.

Wypowiedzenie umowy pożyczki - postępowanie sądowe i egzekucyjne

Wypowiedzenie umowy pożyczki i brak dalszej spłaty zadłużenia doprowadzi do postępowania sądowego. Taka sytuacja jest niebezpieczna przede wszystkim dlatego, że w przypadku przegrania przez dłużnika sprawy sądowej pojawia się niebezpieczeństwo postępowania egzekucyjnego.

Warto pamiętać, że walka o swoje prawa zawsze ma sens. Piszę o tym dlatego, że z doświadczenia zawodowego wiem, że wielu dłużników nie podejmuje walki myśląc, że skoro podpisali umowę, to zapewne nic się nie da zrobić. Jest o co walczyć. W umowie pożyczki, czy też w umowie kredytowej często pojawiają się zapisy naruszające przepisy prawa (klauzule abuzywne). Często całkowity koszt pożyczki jest sztucznie podwyższany przez różnego typu opłaty. Zdarza się, że w wypowiedzeniu umowy kredytu popełniono błąd. Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy muszą być precyzyjne i zgodne z umową oraz przepisami prawa. Jest wiele aspektów, które trzeba sprawdzić, aby właściwie walczyć z wierzycielem. Pewne jest to, że warto podjąć działanie.Ważna jest treść umowy. Oświadczenia woli stron owej umowy pożyczki.

Wypowiedzenie umowy pożyczki - Biuro Informacji Kredytowej

Często wypowiedzenie umowy pożyczki powoduje pojawienie się negatywnego wpisu w Biurze Informacji Kredytowej. Jest to praktycznie pewna konsekwencja wypowiedzenia umowy. W przypadku rozwiązania umowy i upłynięciu okresu wypowiedzenia wierzyciel złoży stosowny wniosek w tym zakresie. Tylko spłata lub wygranie postępowania przez dłużnika pozwoli na wykreślenie wpisu.

Wypowiedzenie umowy pożyczki - spirala zadłużenia

Wypowiedzeniu umowy pożyczki towarzyszą najczęściej dalej idące konsekwencje. Są one pośrednim efektem. Problem ze spłatą jednego zobowiązania rozwiązywany jest poprzez zaciągnięcie kolejnej umowy pożyczki. Następnie pojawia się brak spłaty kolejnej umowy pożyczki. Ponownie dochodzi do wypowiedzenia umowy pożyczki i zaciągnięcia nowej umowy pożyczki. Prosty przykład spirali zadłużenia. Do tego dochodzą odsetki umowne lub odsetki karne liczone do dnia zapłaty. W niniejszej sprawie stan wymagalności często zmienia się szybko a dłużnik nie ma kontroli nad przebiegiem tych wszystkich procesów. Wtedy dłużnicy popełniają kolejne błędy szukając pomocy u osób, które nie mają właściwej wiedzy i doświadczenia. Wiele kancelarii, które reklamuje się jako pomocne w oddłużaniu, tak naprawdę nastawione jest na zarabianiu na kliencie a nie na celu jakim powinno być udzielenie pomocy.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.