Zdjęcie
Antywindykacja Wrocław, ochrona dłużnika przed komornikiem

Antywindykacja Wrocław, ochrona dłużnika przed komornikiem

Wieloletnie doświadczenie pozwala na podjęcie działań skutecznych i realnie odczuwalnych dla klienta. Jako adwokat udzielam porad prawnych jak również reprezentuje klientów przed sądami i komornikami na terenie całej Polski. Sporządzam również całościową strategię działania. Zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii.

Adwokat chroni swojego klienta, ale również obdarza go opieką. Dzięki nam bezpieczna jest też Twoja rodzina.

 

Antywindykacja - co to jest?

Antywidykacja, to taka procedura działania, która zapewnia czynności prawne i faktyczne mające na celu ochronę prawną interesów dłużnika (pozwanego) oraz jego majątku. Ochrona przed komornikiem, syndykiem lub po prostu przed wierzycielem, to nasz podstawowy obowiązek. W celu zabezpieczanie majątku przedsiębiorcy lub konsumenta moja kancelaria stosuje sprawdzone autorskie metody.

Każda tego typu procedura rozpoczyna się od zbadania stanu faktycznego danej osoby. Najczęściej dotyczy, to osób w trudnej sytuacji finansowej, które nie mają płynności finansowej albo popadły w tak duże zobowiązania, że ich spłata przestała być realna. Oczywiście takie osoby często są obciążone egzekucją komorniczą. Sytuację prawną takich klientów trzeba ocenić jako ciężką, ale niebeznadziejną. Jako adwokat znam szereg sposobów, które pomagają chronić majątek dłużnika lub wręcz oddalać roszczenia wierzycieli. Każdą sprawę należy badać w sposób indywidualny, albowiem istotne są szczegóły, które wyróżniają ją na tle innych.

Procedurę można prowadzić niezależnie, czy sprawa dotyczy osób fizycznych czy też osób prawnych. Niezależnie również od ilości zobowiązań oraz od tego jaka jest ich wysokość. Liczy się ochrona naszego klienta.

Pomocy prawnej udzielamy tam, gdzie w sposób rzeczywisty jesteśmy wstanie pomóc. Ważne jest zrozumienie, że celem podstawowym antywidykacji nie jest oddłużanie. Najczęściej celem jest zyskiwanie czasu oraz ewentualna redukcja tych roszczeń, które są wątpliwe prawnie. Ponadto, chodzi o to, aby zabezpieczyć dłużnika (pozwanego) zapewniając mu uczciwe postępowanie i traktowanie go przez sąd oraz komornika, przy jednoczesnej ochronie przed nadużyciami ze strony wierzycieli.

Jednym z bardzo dobrych, aczkolwiek słabo znanym wśród dłużników, sposobów działań jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Takie działanie precyzyjnie eliminuje z obrotu prawnego zagrażający dłużnikowi tytuł wykonawczy. W celu prowadzenia działalności antywindykacyjnej potrzebna jest wiedza i doświadczenie, tylko wtedy można liczyć na sukces i pokonanie wierzycieli.

Antywindykacja to proces długotrwały wymagający dobrej współpracy.

Antywindykacja, a upadłość konsumencka

Na pewno sprawy upadłościowe nie są same w sobie antywidykacją. Co prawda w ich toku można podjąć pewne działania z obszaru antywidykacji, jednakże należy robić to roztropnie. Wielu klientów nie dostrzega, że postępowanie upadłościowe w swoim zamiarze ma wpisane oddłużanie i udzielenie realnej pomocy. Niewłaściwe działania podejmowane przez dłużnika lub też ich zbyt duża intensywność mogą zniweczyć dobroczynne właściwości postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka jest sposobem na oddłużanie oraz może być elementem większej strategii przyjętej dla danego klienta.

Ochrona majątku dłużników

Od wielu lat prowadzę sprawy swoich klientów dotkniętych problemami finansowymi. Jednym z podstawowych oczekiwań dłużników jest zapewnienie ochrony ich majątków.

Zachwianie bieżącej płynności finansowej, czy też wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela powoduje szereg niebezpieczeństw dla dłużnika i jego bliskich. Ochrona majątku wydaje się w takiej sytuacji najbardziej pożądaną kwestią.

Oczywiście w dobie internetu możliwości pozyskania informacji o ochronie majątku są w miarę szerokie, przynajmniej dla osób nie mających profesjonalnej wiedzy w tym zakresie. Wiele stron zaleca czynności prawne w postaci darowizny jako szybkie i skuteczne narzędzie w zakresie zabezpieczaniu majątku. Niestety takie rozwiązanie, jak wiele innych prezentowanych w internecie, jest pozorne i niewystarczające, aby ochrona majątku była skuteczna.

W prawdziwych działaniach zabezpieczających majątek dłużnika nie chodzi o szukanie rozwiązań najtańszych i dobrych na krótki czas. Najważniejsza jest skuteczność i ochrona majątku na stałe.

Każdy stan faktyczny jest inny, dlatego też dobór odpowiednich metod i sposobów służących ochronie majątku musi uwzględniać indywidualny charakter sprawy i osoby,której owa dotyczy. Działania podejmowane w sprawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą inne niż w przypadku majątku prywatnego wspólników lub członków zarządu.

Zabezpieczanie majątku przedsiębiorcy czy też egzekucje zobowiązań spółek kapitałowych mają swoje specyficzne cechy, dlatego też w mojej kancelarii mamy opracowane autorskie schematy działań dostosowane do praktycznie każdego stanu faktycznego.

Ochrona majątku - kiedy zainteresować się tematem

Każda osoba zaciągająca zobowiązanie bankowe, czy też przedsiębiorca, który nastawiony jest na prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej narażony jest ryzyko utraty płynności finansowej. Napiszę więcej. Takie znaczne ryzyko ponoszą również małżonkowie takich osób.

Przedsiębiorcy dotknięci problemami finansowymi dążący do realizowania bieżącej płynności finansowej i szukający możliwości skutecznego zabezpieczenia napotkają na wiele problemów i zagrożeń. Odpowiednie antycypowanie wystąpienia takich możliwości, to niezbędna umiejętność bez której profesjonalna antywidykacja i ochorna majątku nie istnieją.

Warto interesować się taką tematyką zawsze. Łatwiej i taniej podjąć działania profilaktyczne niż prowadzić takie działania w toku postępowania egzekucyjnego.