Zdjęcie
Antywindykacja Wrocław

Antywindykacja Wrocław

Moja kancelaria świadczy usługi z obszaru ochrony prawnej dłużnika oraz pozwanych. Ze względu na miejsce siedziby mojej kancelarii we Wrocławiu większość spraw prowadzę w obrębie aglomeracji wrocławskiej. Stąd tytuł wpisu Antywindykacja Wrocław.

Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby proces antywindykacji prowadzić na terenie całej Polski. Obecnie pomoc prawną udzielam osobom zadłużonym praktycznie w każdej części naszego kraju. Odległość nie jest problemem. Większość czynności wykonywanych jest zdalnie. Koszt prowadzenia takiej sprawy także co do zasady nie jest zależny od miejsca zamieszkania dłużnika.

Wieloletnie doświadczenie pozwala na podjęcie działań skutecznych i realnie odczuwalnych dla klienta. Jako adwokat udzielam porad prawnych jak również reprezentuje klientów przed sądami i komornikami. Sporządzam również całościową strategię działania. Zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii.

Adwokat chroni swojego klienta, ale również obdarza go opieką. Dzięki nam bezpieczna jest też Twoja rodzina.

Antywindykacja - co to jest?

Antywidykacja, to taka procedura działania, która zapewnia czynności prawne i faktyczne mające na celu ochronę prawną interesów dłużnika (pozwanego) oraz jego majątku.

Każda tego typu procedura rozpoczyna się od zbadania stanu faktycznego danej osoby. Najczęściej dotyczy, to osób w trudnej sytuacji finansowej, które nie mają płynności finansowej albo popadły w tak duże zobowiązania, że ich spłata przestała być realna. Oczywiście takie osoby często są obciążone egzekucją komorniczą. Sytuację prawną takich klientów trzeba ocenić jako ciężką, ale niebeznadziejną. Jako adwokat znam szereg sposobów, które pomagają chronić majątek dłużnika lub wręcz oddalać roszczenia wierzycieli. Każdą sprawę należy badać w sposób indywidualny, albowiem istotne są szczegóły, które wyróżniają ją na tle innych.

Procedurę można prowadzić niezależnie, czy sprawa dotyczy osób fizycznych czy też osób prawnych. Niezależnie również od ilości zobowiązań oraz od tego jaka jest ich wysokość. Liczy się ochrona naszego klienta.

Pomocy prawnej udzielamy tam, gdzie w sposób rzeczywisty jesteśmy wstanie pomóc. Ważne jest zrozumienie, że celem podstawowym antywidykacji nie jest oddłużanie. Najczęściej celem jest zyskiwanie czasu oraz ewentualna redukcja tych roszczeń, które są wątpliwe prawnie. Ponadto, chodzi o to, aby zabezpieczyć dłużnika (pozwanego) zapewniając mu uczciwe postępowanie i traktowanie go przez sąd oraz komornika, przy jednoczesnej ochronie przed nadużyciami ze strony wierzycieli.

Antywindykacja to proces długotrwały wymagający dobrej współpracy.

Antywindykacja, a upadłość konsumencka

Na pewno sprawy upadłościowe nie są same w sobie antywidykacją. Co prawda w ich toku można podjąć pewne działania z obszaru antywidykacji, jednakże należy robić to roztropnie. Wielu klientów nie dostrzega, że postępowanie upadłościowe w swoim zamiarze ma wpisane oddłużanie i udzielenie realnej pomocy. Niewłaściwe działania podejmowane przez dłużnika lub też ich zbyt duża intensywność mogą zniweczyć dobroczynne właściwości postępowania upadłościowego.