Zdjęcie
Oddłużenie Wrocław

Oddłużenie Wrocław

Moja kancelaria adwokacka prowadzi sprawy w zakresie oddłużania na terenie całego kraju. Podstawowym miejsce działania jest Wrocław oraz województwo Dolnośląskie, jednakże wiele spraw dotyczących egzekucji komorniczej, upadłości konsumenckiej czy po prostu oddłużania prowadzę dosłownie w całej Polsce. Wieloletnie doświadczenie oraz wypracowany modelowy proces oddłużania pozwala mi zapewnić profesjonalną pomoc w Twojej sytuacji. Pomagamy przeprowadzić prawną restrukturyzację zadłużenia. Właśnie kierując się wieloletnim doświadczeniem w pierwszej kolejności stawiamy na właściwą analizę Twojej sytuacji, aby mogła zostać udzielona Tobie profesjonalna pomoc.

Oddłużanie Wrocław - konsument

Oddłużanie osób fizycznych można dokonywać w dwojaki sposób. Po pierwsze poprzez indywidualną analizę każdej sprawy i podejmowanie stosownych decyzji odnośnie danego wierzyciela i danej wierzytelności. Po drugie, realizując systemowe rozwiązanie, mianowicie poprzez instytucje taką jak upadłość konsumencka.

Indywidualne podejście do każdego zadłużenia wymaga szczegółowej analizy stanu faktycznego. Sposób działania zależy jest od etapu na jakim jest sprawa. Inaczej działać będziemy kiedy sprawa nie była kierowana jeszcze do sądu, a inaczej gdy jeśli jest w toku postępowanie sądowe lub sprawa dotyczy długów komorniczych. Zobowiązania finansowe mają różne źródło pochodzenia co też ma znaczenie przy ocenie ocenie sytuacji i wyborze odpowiedniej strategii. Spirala zadłużenia często wiąże się z ogromną ilością wierzycieli, co może skutecznie zniechęcać przed indywidualnym podejściem do każdej wierzytelności. Kolejnym czynnikiem jest wielkość zadłużenia oraz ilość zobowiązań. Większość spraw pozwala mieć nadzieję na korzystne działania ukierunkowane na porozumienie z wierzycielem lub obalenie tytułu wykonawczego. Oczywiście porozumienie z wierzycielem wiąże się z czynnością spłaty zadłużenia w wynegocjowanej wysokości. Taka spłata długów może jednak być korzystna dla dłużnika, który może uzyskać częściowe umorzenie zadłużenia i gwarancje niewzrastania kosztów. To szczególnie ważne przy pętli zadłużenia.

Upadłość konsumencka jest dobrym wyjściem przy dużej liczbie zobowiązań lub w sytuacji kiedy suma zadłużenia jest na tyle duża, że mając na uwadze sytuację finansową dłużnika można przypuszczać, że nie zdoła on spłacić długów. Upadłość konsumencką może ogłosić tylko Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy do spraw upadłości, po złożeniu wniosku przez dłużnika lub wierzyciela. Ogłoszenie upadłości daje duże szanse na umorzenie części zadłużenia. Istnieje również możliwość umorzenie całości długów. W każdej sytuacji sąd indywidualnie bada podstawy do orzeczenia konkretnego planu spłaty czy też umorzenia długów. Pamiętać trzeba, że upadłość konsumencka zgodnie z obowiązującym prawem jest jedynym systemowy sposobem oddłużania. Główną funkcją upadłości konsumenckiej jest pomoc osobom zadłużonym poprzez ich oddłużenie.

Oddłużanie Wrocław - firmy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy też spółki opisane w Kodeksie Spółek Handlowych mają prawo i obowiązek ogłosić upadłość gospodarczą gdy zostaną spełnione ustawowe przesłanki. Przede wszystkim chodzi o niewypłacalność. Niestety w przypadku przedsiębiorców upadłość jest zbyt dobrą receptą na zmniejszanie zobowiązań, czy też poprawę sytuacji finansowej. Upadłość gospodarcza nie ma za cel oddłużanie przedsiębiorcy, lecz likwidację podmiotów. Często po zakończonej upadłości długi zostają, a odpowiedzialność za nie może przejść na osobę, która prowadziła działalność lub na członków zarządu.

W przypadku przedsiębiorców najważniejsze, aby zacząć działać szybko. Wtedy można uniknąć upadłości i spróbować postępowania o restrukturyzację przedsiębiorstwa. Takie postępowanie sądowe może pozwolić odłożyć spłatę zobowiązań w czasie, zmniejszyć wielkość długów i przede wszystkim utrzymać prowadzoną działalność (firmę) na rynku dalej swobodnie ją prowadząc. To rozwiązanie idealne dla podmiotów, które utraciły płynność finansową. Spłatę długów można rozłożyć w czasie i bezpiecznie rozwijać działalność.

Istnieje możliwość indywidualnego podejścia do każdej wierzytelności, czy też wierzyciela, tak jak u konsumentów.

Restrukturyzacja zadłużenia

Trzeba koniecznie pamiętać, że restrukturyzacja zadłużenia jest drogą na skróty. Instytucje finansowe, w tym banki często naciągają ludzi, którzy mają jakąkolwiek zdolność kredytową na kredyt konsolidacyjny. Rzekomo konsolidacja długów ma pozwolić na zmniejszenie rat kredytu i odłożenie w czasie spłaty długów. Nie ma jednak nic za darmo. Przede wszystkim spłacić długi będzie trzeba. Zyskanie dłuższego czasu będzie miał swoją cenę. Suma rzeczywistych długów wzrośnie. Tego typu kredyty pogłębiają spiralę długów. Nie dajcie się nabrać. Bank nie poprawi sytuacji żadnego dłużnika.

Oddłużanie chwilówek i czyszczenie BIK

Moja kancelaria zajmuje się sprawami pomocy przy spirali zadłużenia. Zadłużenie związane z chwilówkami jest podwójnie uciążliwe, albowiem poza samą kwestią finansową jest jeszcze aspekt prawdopodobieństwa częstej zmiany wierzycieli, co powoduje, że dłużnik często czuje się zagubiony w wielości informacji przesyłanych do niego przez wierzyciela. Osoby, które posiadają długi w formie pożyczek tak zwanych chwilówek zachęcam do kontaktu w zakresie oddłużania. Po pierwsze, pomogę ocenić, czy wszystkie zapisy umowy oraz koszty powstałe w związku z umową są zgodne z prawem. Po drugie, pomogę przeciwstawić się instytucjom finansowym. Pomoc prawną jaką oferuję może pomóc szczególnie na etapie spraw sądowych i egzekucyjnych.