Zdjęcie
Czy można iść na ugodę z komornikiem

Czy można iść na ugodę z komornikiem

Czy można iść na ugodę z komornikiem
16.10

2022

Na moich stronach znajduje się wiele artykułów dotyczących tematu oddłużania, czy też antywindykacji. Dzisiejszym wpisem zajmiemy się dość wąskim wycinkiem możliwych działań, to znaczy ewentualnych ugód z komornikiem.

Szukanie porozumienia co do zasady jest rozsądnym rozwiązaniem na każdym etapie sprawy. Szczególnie gdy komornik zajął majątek dłużnika. Jeśli nie mamy realnej możliwości walki z tytułem wykonawczym poprzez uchylenie klauzuli wykonalności w jaka zaopatrzony był tytuł wykonawczy a następnie pozbawienie mocy prawnej nakazu zapłaty, to pozostaje nam zabezpieczanie majątku.

Jeśli ochrona praw majątkowych w trakcie egzekucji komorniczej również jest niemożliwa, to jednym ze sposobów jakie nam pozostały jest szukanie ugody z komornikiem lub wierzycielem. Tutaj pojawia się pytanie, z kim rozmawiać? Pisać do wierzyciela, czy do komornika?

Dzisiaj umówimy jak wygląda ugoda z komornikiem, aczkolwiek musimy również wspomnieć o sprawach związanych z zawarciem ugody, gdy stroną będzie wierzyciel.

Postępowanie egzekucyjne

Przede wszystkim trzeba uświadomić sobie czym jest postępowanie egzekucyjne oraz jaki jest przebieg postępowania egzekucyjnego.

Podstawą prawną prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy. Nakaz zapłaty lub wyrok sądu, który opatrzony jest klauzulą wykonalności.

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się zawsze na wniosek wierzyciela. Komornik sądowy zawiadamia o wszczęciu egzekucji dłużnika oraz wierzyciela.

Komornik jako organ egzekucyjny w toku egzekucji dokonuje zajęcia wynagrodzenia dłużnika, rachunku bankowego dłużnika, prawa majątkowe dłużnika, ruchomości dłużnika, nieruchomości dłużnika oraz innych składników majątkowych. W pierwszej kolejności komornik dokona zajęcia na rachunku bankowym licząc na spłaty zadłużenia.

W egzekucji komorniczej komornik działa na zlecenie wierzyciela i wykonuje wnioskowane przez niego we wniosku czynności, w tym zlecenie poszukiwania majątku. Ważne co trzeba podkreślić, że wszystkie czynności komornika podlegają zaskarżeniu. Dłużnik ma prawo złożyć skargę na działania komornika. Skarga rozpoznana będzie w sądzie.

W toku egzekucji komorniczej istnieje możliwość zawarcia ugody. Rozważać trzeba różne scenariusze takie jak ugoda z komornikiem oraz zawarcie ugody z wierzycielem.

Co w egzekucji zależy od komornika

W egzekucji stroną postępowania jest wierzyciel oraz dłużnik. Komornik jest "narzędziem" w rękach wierzyciela. Komornik działa na zlecenie wierzyciela i w granicach prawa powinien wykonywać wnioski zlecone przez niego.

Trzeba podkreślić, że komornik nie jest zupełnie pozbawiony mocy sprawczej oraz pewnej inicjatywy w działaniu. Dla komornika w ramach postępowania egzekucyjnego liczy się cel w postaci spłaty długu. Jak do owej spłaty długu dojdzie, to mniej istotne. Komornik będzie zadowolony nawet jeśli stanie się to poprzez zawarcie ugody.

Formalnie istnieje znaczna różnica między zawarciem ugody z wierzycielem a zawarciem ugody z komornikiem. Przede wszystkim ja zawsze zalecam, aby podpisanie ugody było w typowej formie pisemnej. Niestety ugoda z komornikiem w takiej formie nie wchodzi w grę. Jak wskazałem wcześniej komornik nie jest stroną postępowania egzekucyjnego oraz nie jest pełnomocnikiem wierzyciela. Wszelkie ustalenia z komornikiem będą miały formę ustną i realnie nie będą wiąże dla wierzyciela. Wierzyciel może nie zgodzić się z ustaleniami między dłużnikiem a komornikiem. W takiej sytuacji komornik będzie musiał egzekucję kontynuować.

Mimo tej formalnej przeszkody niekiedy warto dążyć do zawarcia ugody z komornikiem. Często będzie to miało miejsce, gdy rozmowy z wierzycielem są trudne albo wręcz niemożliwe. W takiej sytuacji łatwiej w toku postępowania egzekucyjnego będzie porozumieć się z komornikiem. Pokusić się można o stwierdzenie, że w takiej sytuacji dłużnik nie ma innego wyjścia niż w ramach postępowania egzekucyjnego zawrzeć ugodę z komornikiem.

Na czym polega ugoda z komornikiem? Taka ugoda często nie jest ujawniana przed wierzycielem, gdyż komornik nie jako podejmuje ryzyko decyzyjne uznając, że wierzyciel, który sprawą zajmuje się mało aktywnie i tak nie będzie miał nic przeciwko takiej inicjatywie.

Ugoda z komornikiem, tak jak wspomniałem, będzie miała formę ustną i bardziej będzie przypominała pójście przez komornika "na rękę" dłużnikowi. Łatwo się można domyśleć, że nie jest prostym przekonać komornika do takiego porozumienia. W tym momencie wykazać się może adwokat będący pełnomocnikiem dłużnika. Jako adwokat, od kilkunastu lat pracuję w tego typu sprawach i wyrobiłem sobie nie tylko wyjątkowe i autorskie schematy działań, ale przede wszystkim odpowiednie kontakty. Wiem, jak przekonać komornika. Dłużnik może oddać mi sprawy z zaufaniem. Nie musisz obawiać się komornika, gdy masz dobrego pełnomocnika.

W egzekucji komornik bywa niepewnym partnerem do rozmów, dlatego też owa ugoda zawarta tylko ustnie nigdy nie będzie mieć takiej samej mocy jak ta zawarta na piśmie. Inna sprawa, że lepiej mieć ugodę taką niż żadną. Daje to większe szanse na spłaty, a kwota zadłużenia maleje.

Ugoda z komornikiem może pozwolić na zwolnienie spod zajęcia rachunków bankowych. Zwolnione może zostać również wynagrodzenie.

Co w egzekucji zależy od wierzyciela

Wierzyciel jest stroną postępowania egzekucyjnego. Wszelkie zajęcie wynagrodzenia, zajęty rachunek bankowy dokonywane są przez komornika, ale na wniosek wierzyciela.

Wierzyciel w pierwszej kolejności chce w egzekucji ściągnąć dług poprzez działania komornika. Jeśli te nie przynoszą oczekiwanego efektu, to robi się luka. Można ją wypełnić ugoda zawarta między wierzycielem a dłużnikiem. Jak powyżej zaznaczałem, ugoda z komornikiem zawarta będzie ustnie. Ugoda z wierzycielem musi być zawarta na piśmie.

Ugoda może być najlepszym rozwiązaniem dla dłużnika, gdy inne metody działania zawodzą lub nie są możliwe do wykonania. Ugoda prowadzi do spłaty zadłużenia oraz w efekcie możliwe jest umorzenie postępowania.

Egzekucję wierzytelności wierzyciel oddaje w ręce komornika, jednakże sam bez jego zgody w toku postępowania egzekucyjnego może zawierać ugody. Co więcej, umorzenie postępowania egzekucyjnego możliwe jest na jego wniosek, jako wierzyciela. Dłużnik musi dążyć do umorzenia egzekucji, a jeśli jedną drogą jest ugoda, to musi zostać zawarta by ów cel osiągnąć.

Ugoda w swoje treści może rozliczać należności wierzyciela w rożny sposób. Dłużnik powinien dążyć do osiągnięcia korzystnych zapisów i rozwiązań. Do zawarcia ugody dojdzie, kiedy strony postępowania zgodzą się na pewne ustępstwa względem konkurenta.

Moja kancelaria posiada duże doświadczenie zawodowe w sprawach ochrony przed komornikiem. Zapraszam wszystkie potrzebujące pomocy osoby do kontaktu. Potrafimy pomóc dłużnikowi.

 

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.