Zdjęcie
Jak sprawdzić upadłość osoby fizycznej

Jak sprawdzić upadłość osoby fizycznej

Jak sprawdzić upadłość osoby fizycznej
13.12

2021

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą wiele doniosłych skutków. Z jednej strony dla samego dłużnika, z drugiej strony dla wierzycieli lub innych osób trzecich, które w jakiś sposób miałyby być związane z dłużnikiem.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej może być przeszkodą w zaciągnięciu zobowiązań przez dłużnika, ale również może tworzyć potrzebę rozdzielności majątkowej z partnerem.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno również wzmagać czujność instytucji finansujących, które mogą bardziej rygorystycznie oceniać zdolność kredytową osoby, która miała ogłoszoną upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym w skutek, którego osoba fizyczna ogłasza bankructwo. Poprzez ogłoszenie upadłości może dojść do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego. Upadłość konsumencka bez wątpienia stanowi środek skutecznej pomocy dla osób zadłużonych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczy tylko osób niewypłacalnych. W ramach postępowania upadłościowego możliwe jest warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego w całości lub w części. Istniej możliwość orzeczenia przez sąd planu spłaty wierzycieli. Ustalenie planu spłaty wierzycieli możliwe jest po likwidacji majątku dłużnika. Od wykonania planu spłaty wierzycieli zależy kwestia warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego.

Po ogłoszeniu upadłości dłużnik traci zarząd nad własnym majątkiem, a tym samym nie może zaciągać kolejnych zobowiązań. W takiej sytuacji pojawia się realny problem weryfikacji takiego stanu rzeczy i zabezpieczenia potencjalnych pożyczkodawców przed oszukaniem ich przez dłużnika, który mimo postępowania upadłościowego nadal chciałby zaciągać zobowiązania i powiększać swój dług.

Ogłosić upadłość konsumencką może praktycznie każdy, jeśli jest niewypłacalny, ale dotychczas brak był konkretnych narzędzi kontroli i sprawdzenia upadłych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr zadłużonych, to system teleinformatyczny, który ma umożliwiać sprawdzenie postępowania upadłościowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Rzeczony rejestr ma charakter publiczny, zatem każdy ma prawo skorzystać z jego zasobów i sprawdzić kto ma ogłoszoną upadłość konsumencką.

Narzędzie takie na pewno będzie istotne dla wszelkiej maści podmiotów udzielających finansowania, gdyż będą mogły one sprawdzać czy osoba składająca wniosek o kredyt czy też pożyczkę ma ogłoszoną upadłość i co dokładnie się w takiej sprawie dzieje.

Osoba będąca w trakcie postępowania upadłościowego czy też po jego zakończeniu będzie widoczna w rejestrze z odpowiednimi adnotacjami.

Rejestr w pewien sposób chronić będzie samego dłużnika, ale również wierzycieli oraz inne osoby trzecie. Postępowanie upadłościowe danego dłużnika staje się obecnie bardziej jawny, niż kiedykolwiek.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest anonimowe

Dłużnik musi mieć świadomość, że nie ma nic za darmo. Ustawodawca w ramach prawa upadłościowego dał możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale narzucił na dłużnika wiele ograniczeń. Zatem, można ogłosić upadłość konsumencką, jednak musisz zrobić to w ramach reguł przewidzianych w postępowaniu upadłościowym.

Dłużnik chcąc skorzystać na warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego, czy też na realizowaniu częściowej spłaty przewidzianej w planie spłaty wierzycieli musi liczyć się z tym, że zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych i będzie miał znaczne ograniczenia w swobodzie zarządzania swoim majątkiem, ale również w zakresie zaciągania kolejnych zobowiązań.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej dąży zawsze do likwidacji majątku upadłego. W skład masy upadłości wejście cały majątek dłużnika. W toku postępowania sąd wydaje postanowienie, aby w ramach planu spłaty wierzycieli dłużnik dokonał spłaty części zadłużenie i jednocześnie orzeka umorzenie zobowiązań upadłego w pozostałej części. Owe umorzenie zobowiązań upadłego jest dla dłużnika bardzo ważne, ale odnosi doniosły skutek również dla instytucji finansujących, które mogą mieć pewne wątpliwości wobec wypłacalności takiego upadłego.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.