Zdjęcie
Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej
12.01

2022

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, którego celem jest oddłużenie upadłego. Sposobów na jego oddłużenie jest kilka, dlatego wybór konkretnego zależy zawsze od szczegółów stanu faktycznego danej sprawy.

Jednym ze sposobów, które prowadzą do oddłużenia upadłego jest ustalenie planu spłaty wierzycieli przez sąd. Istnieje również możliwość oddłużenia przez warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego.

Plan spłaty wierzycieli

Sąd ustala plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Celem planu spłaty wierzycieli jest z jednej strony oddłużenie a z drugiej windykacja należności na rzecz wierzycieli, poprzez ratalną spłatę zobowiązań upadłego.

Plan spłaty wierzycieli ustalany jest na wniosek dłużnika lub z urzędu, ale sąd zawsze wierze pod uwagę obiektywne okoliczności takie jak możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego, jego stan zdrowia, wiek. Ustalenia planu spłaty wierzycieli przez sąd ponad możliwości zarobkowe upadłego zawsze będzie kończyło się niewykonaniem planu spłaty wierzycieli, czyli umorzeniem postępowania upadłościowego.

Plan spłaty wierzycieli może wynosić maksymalnie 7 lat. Minimalny czas trwania planu spłaty wierzycieli wynosi rok.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Sąd ustalając plan spłaty wierzycieli wydaje postanowienie. Tak jak wspomniałem powyżej, sąd musi dokładnie przeanalizować sytuację w jakiej znajduje się dłużnik oraz stan faktyczny związane z zadłużeniem posiadanym przez dłużnika.

Przy ustaleniu planu spłaty wierzycieli istnieją dwie możliwe drogi. Pierwsza zakłada spłatę całości zadłużenia w ramach planu spłaty wierzycieli. Druga, pozwala na warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego w części ponad to co ustalono w planie spłaty wierzycieli.

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy prawo upadłościowe rzeczywiste umorzenie zobowiązań upadłego następuje po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

W treści planu spłaty wierzycieli sąd wskazuje jak dłużnik jest obowiązany spłacać zobowiązania.

Postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia plany spłaty wierzycieli jest zaskarżalne.

Likwidacja majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej

Plan spłaty wierzycieli ustalany jest dopiero po likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Poprzez likwidację należy rozumieć spieniężenie majątku upadłego i sporządzenie planu podziału tak uzyskanej sumy na poczet kosztów postępowania upadłościowego oraz na rzecz wierzycieli.

Zobowiązania upadłego zostają w części spłacone a pozostała część długów może być spłacana w ramach planu spłaty wierzycieli lub może dojść do umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Umorzenie zobowiązań upadłego

Umorzenie zobowiązań upadłego może wystąpić w dwóch scenariuszach upadłości konsumenckiej. Po pierwsze, do umorzenia zobowiązań upadłego może dojść bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji zazwyczaj nie dochodzi do spłaty zobowiązań upadłego.

Drugim przypadkiem umorzenia zobowiązań upadłego jest sytuacja wykonania planu spłaty wierzycieli przez dłużnika.

W obu sytuacjach postanowienie sądu decydujące o umorzeniu zobowiązań upadłego jest zaskarżalne.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.