Zdjęcie
Słabe strony upadłości konsumenckiej

Słabe strony upadłości konsumenckiej

Słabe strony upadłości konsumenckiej
15.02

2022

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla wielu dłużników jest znakomitą wiadomością. Niestety duża ich część nie zdaje sobie sprawy, że poprzez upadłość konsumencką rozpoczynają się ich problemy.

Postępowanie upadłościowe w przedmiocie upadłości konsumenckiej może stanowić rozwiązanie wielu problemów finansowych, jednakże nie u każdego. Zawsze trzeba zaczerpnąć opinii adwokata specjalizującego się w sprawach upadłościowych, który pomoże dokonać właściwego wyboru.

Upadłość konsumencka - co to jest

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym w ramach, którego realizuje się przede wszystkim cel polegający na oddłużeniu upadłego (dłużnika). Istnieje możliwość ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz umorzenia zobowiązań upadłego. Najczęściej w ramach planu spłaty wierzycieli upadły dokonuje częściowej spłaty zadłużenia, na ile pozwalają uzyskiwane przez niego dochody. Pozostała część zobowiązań może zostać umorzona przez sąd.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika prowadzi do likwidacji majątku dłużnika, częściowego zaspokojenia wierzycieli oraz znaczne umorzenie niezapłaconych należności. Upadłość konsumencka wymaga złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka - wady i zalety

Tak jak wspomniałem powyżej upadłość konsumencka ma wiele zalet. Zobowiązania podlegają umorzeniu, przynajmniej w części. Zalety upadłości konsumenckiej, to też uporządkowanie wszystkich spraw finansowych w jednym postępowaniu.

Upadłość konsumencką może również przeprowadzić osoba, która nie posiada żadnego majątku. W takiej sytuacji nie będzie masy upadłości, a jedyne spłaty będę mogły nastąpić w ramach ustalania planu spłaty. To niewątpliwa zaleta. Efektem jest przecież całkowite oddłużenie.

Istnieją też wady upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim należy pamiętać, że upadły (dłużnik) po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej traci zarząd nad majątkiem.

Należy zwrócić również uwagę na czas trwania postępowania upadłościowego. Obecnie w wielu sądach rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa kilka miesięcy, a całe postępowanie do ustalenia planu spłaty wierzycieli nawet ponad dwa lata. To bardzo długo.

Kolejna wada, to fakt, że do masy upadłości wchodzi cały majątek upadłego. Najprościej pisząc, jest to utrata majątku. Potężne problemy pojawiają się, gdy do masy upadłości wszedł udział upadłego w ruchomościach lub nieruchomościach. Takie postępowanie upadłościowe będzie długie i skomplikowane.

Ważna jest analiza stanu faktycznego dłużnika z ostatnich pięciu lat. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji związanych ze skargami pauliańskimi oraz dotyczące postępowania karnego. Postępowania sądowe w przedmiocie karnym mogą być bardzo niebezpieczne dla upadłości konsumenckiej. Przykładem jest orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, gdyż takie zobowiązanie nie podlega umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

Wady i zalety występują zawsze. Dlatego przed złożeniem wniosku trzeba poważnie i profesjonalnie przeanalizować stan faktyczny, aby uniknąć problemów.

Upadłość konsumencka - wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych

Ważna kwestia dotyczy rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Każde postępowanie upadłościowe de facto w pewien sposób staje się jawne. Dłużnik wobec którego doszło do ogłoszenia upadłości konsumenckiej widnieje w takim rejestrze, a zatem każdy może to sprawdzić. Umieszczenie danych upadłego w rejestrze jest obowiązkowe. Oczywiście dla dłużników taka sytuacja będzie traktowana jako wada. Dla wierzycieli lub potencjalnych kontrahentów jest to ewidentna zaleta.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem wartym uwagi i na pewno pomocny dla wielu osób. Pamiętać trzeba, że nie jest natomiast rozwiązaniem dla wszystkich, gdyż u pewnych osób może wywołać odwrotny skutek od zamierzonego.

 

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.