Zdjęcie
Ustawa Prawo upadłościowe

Ustawa Prawo upadłościowe

Ustawa Prawo upadłościowe
10.11

2021

Problemy finansowe dotykają konsumentów, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jednym z rozwiązań dla osób lub podmiotów, które są niewypłacalne prawo upadłościowe wskazuje ogłoszenie upadłości w postępowaniu upadłościowym.

Warto wskazać, że prawo upadłościowe jako ustawa w ostatnich latach otrzymała kilka znaczących nowelizacji. W skutek jednej z nich z ustawy zniknęło prawo naprawcze, które teraz przybrało nowe szaty w postaci ustawy prawo restrukturyzacyjne. Zatem, w ramach prawa upadłościowego nie mówimy już o postępowaniu restrukturyzacyjnym (naprawczym). Prawo restrukturyzacyjne określa warunki działania w postępowaniu układowym.

Prawo upadłościowe udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego narzędzia z jednej strony służące oddłużaniu, a z drugiej windykacji.

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe zawiera przepisy dotyczące podstaw ogłoszenia upadłości oraz przebiegu postępowania upadłościowego. Znajdziemy w prawie upadłościowym przepisy dotyczące upadłości gospodarczej, czyli przedsiębiorcy oraz upadłości konsumenckiej, czyli dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa określa prawa przysługujące uczestnikom postępowania upadłościowego oraz obowiązki ich obciążające. W przedmiocie ogłoszenia upadłości najważniejsze jest ustalenie przesłanek, które określają podstawę do ogłoszenia upadłości lub nie. Prawo upadłościowe w sposób obszerny opisuje całą procedurę stosowaną w postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Przedsiębiorca to osoba lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Mowa zatem o osobie fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą oraz o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością , czy też wspólników spółki partnerskiej. Sąd Rejonowy ogłasza upadłość na wniosek lub z urzędu. We wniosku o ogłoszenie upadłości należy wskazać między innymi listę wierzytelności, spis majątku z szacunkową wyceną.

Pamiętać należy, że prawo upadłościowe nakłada na przedsiębiorcę obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jeśli zaistnieją przesłanki wskazane w ustawie. Zatem, złożyć wniosek trzeba, a nie tylko można. Ma to szczególne znaczenie przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, albowiem zarząd spółki odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Pomocny w wielu kwestiach jest również kodeks spółek handlowych oraz kodeks postępowania cywilnego.

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Prawo upadłościowe określa podstawy do ogłoszenia upadłości oraz przebieg postępowania upadłościowe. Opisane są bardzo szczegółowo czynności syndyka, kwestie masy upadłości.

W postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ważne jest, że złożenie wniosku jest prawem dłużnika, a nie jego obowiązkiem.

W postępowaniu upadłościowym można uzyskać oddłużenie polegające na częściowym lub całościowym umorzeniu zadłużenia.

Po ogłoszeniu upadłości dłużnik odczuje już ulgę, albowiem znacząco zmniejszy się uciążliwość działania ze strony wierzycieli.

 

 

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.